ما چقدر دیر متوجه می‌شویم که زندگی و حیات یعنی همان دقایق و ساعاتی که با کمال شتاب‌زدگی و بی‌رحمی انتظارِ گذشتن آن را داشتیم ...

دیل کارنگی

اینستاگرام Roya Mirelmi

ما چقدر دیر متوجه می‌شویم که زندگی و حیات یعنی هم