صبح امروز برخی رسانه‌ها خبر دادند که #علی_عسگری، رئیس سابق #صداوسیما که به تازگی مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی #خلیج_فارس شده، استعفا کرده.

او در واکنش گفته این خبر جعلی است. کار را با قدرت آغاز کرده‌ایم و جلسات را از اولین روز کاری شروع و برای تحول در این مجموعه اقتصادی برنامه داریم.


اینستاگرام خبرگزاری فارس

‌ صبح امروز برخی رسانه‌ها خبر دادند که  علی_عسگری