نماینده #آمریکا در امور #ایران گفته نمایندگان دائم کشورهای عضو شورای همکاری #خلیج_فارس در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در #وین را در جریان مذاکرات رفع تحریم‌ها قرار داده. اعضای این شورا در ماه‌های اخیر، همانند رژیم‌صهیونیستی مدعی شده بودند باید در #مذاکرات با ایران باشند.


اینستاگرام خبرگزاری فارس

‌ نماینده آمریکا در امور ایران گفته نمایندگان دائ