وزیر انرژی سعودی: مقادیر زیادی اورانیوم داریم و باید از آن بهره‌برداری کنیم. از شرکا جهت بهره‌برداری از ذخایر و توسعه آن با بالاترین درجه شفافیت کمک خواهیم گرفت و برای استفاده کامل از آن به جنبه تجاری خواهیم رسید.


#خبرگزاری_فارس 🇮🇷
#fars_news

اینستاگرام خبرگزاری فارس

‌ وزیر انرژی سعودی مقادیر زیادی اورانیوم داریم و