چند روز بعد شروع رژیم، لاغر میشم؟

افرادی که یک رژیم غذایی لاغری را دنبال می کنند، می خواهند زودتر به نتیجه دلخواهشان برسند. این افراد با رعایت اصولی رژیم می توانند نشانه های لاغری را ببینند.

نمناک

#تناسب_اندام #ورزش