حواست باشه اینطوری رو تردمیل نری

اگر شماهم به صورت مداوم از تردمیل استفاده میکنید باید طرز ورزش صحیح با این وسیله را یاد بگیرید، در غیر این صورت ممکن است آسیب های جدی ببینید.

نمناک

#تناسب_اندام #ورزش