وقتی از شیاطین دور بمانی
.
قطعا فرشتگان زمینی تورا به فرشته ایی واقعی تبدیل خواهند کرد…….

مصداق این شعر:
.

گِلی خوشبوی در حمام روزی
رسید از دست محبوبی به دستم

بدو گفتم که مشکی یا عبیری
که از بوی دلاویز تو مستم

بگفتا من گِلی ناچیز بودم
و لیکن مدّتی با گُل نشستم

کمال همنشین در من اثر کرد
وگرنه من همان خاکم که هستم
.
.
زیباترین هدیه زندگیم بود که بال دراوردم🧿

.
.
hossein.ahmadkhanii
alirezaasghari169
ممنونم که خوشحالم کردین🧿
#دوستان #آرامش #زندگی #محبت #خدا #فرشته #نفیسه_روشن

اینستاگرام Nafis Roshan|نفیسه روشن

وقتی از شیاطین دور بمانی  قطعا فرشتگان زمینی تورا