همین دوست داشتن زیباست ...

#فروغ_فرخزاد

#دوست #مهربونی #زندگی #عشقولانه #زیبا #تفریح #لذت #خوشحالی #آزادی #آرامش #باغ #لبخند#دیزی#آبگوشت#مامان

با خواهر تراز خواهر ….. عمارت قاجاریه🙃

اینستاگرام Nafis Roshan|نفیسه روشن

همین دوست داشتن زیباست   فروغ_فرخزاد  دوست مهربون