✔️‌‌‌افکار خود را با
نیت های زیبا همراه کنید💚

✨نیت های زیبا را
با کلمات دلنشین پیوند بزنید🌸

✔️کلمات دلنشین را
با احساس شعف ابراز کنید🌷

✨تا حضورتان طراوت را
به هستی هدیه دهد

#دریا #آرامش #سکوت #طبیعت #زندگی #شاد #لبخند #شکرگزاری #خدا #نفیسه_روشن #دوست#نور

اینستاگرام Nafis Roshan|نفیسه روشن

✔️‌‌‌افکار خود را با نیت های زیبا همراه کنید  ✨نی