آن مرد رفت…
آن مرد با تک درختش رفت…
آن مرد با باد،بی‌هوا رفت…
آن مرد به خانه دوست رفت…

پنج سال گذشت و….همین.

عکس: arsalan_amanati

#عباس_کیارستمی
#سالگرد_عباس_کیارستمی
#abbaskiarostami

اینستاگرام Habib Rezaei

آن مرد رفت… آن مرد با تک درختش رفت… آن مرد با باد