دوسال است که دوستان نزدیک‌میدانیم این چنگال بی‌رحم به تن‌شریف این مردنازنین
#حمیدرضا_صدرحمله کرده‌است و این روزها انگار،فاتحانه‌تر در حال جولان است وخبر می‌رسد:
« حال اقای صدر خوب نیست»…
و این قلم،در همه این مدت،نشد و‌نخواست‌و توانش رانداشت-الان هم ندارد-که کلامی از بیماری این عزیز وافسوس و حسرت این وضعیت بگوید و بنویسد و اصلاحتی به آن فکرکند،از بس که زلال است این مرد،ازبس که
«می داند»،
از بس که شریف و صحیح زندگی کرده،از بس که استثنایی است و در هر دو سرزمین پر مدعی این عصر،یعنی فوتبال‌و‌سینما،سردار است و‌دانا،ازبس که غنیمت است هر آن هم‌کلام‌شدن بااو،از بس که ذوق کودکانه‌اش از یک پاس زیبا در فوتبال یا یک پلان درست در سینما دست‌نیافتنی است،ازبس خودش تکرارنشدنی است …
«حال اقای صدر خوب نیست» این عبارت،همراه اخبار بی‌رحم این روزها،کافی بوده‌که تمام دو شب گذشته به بیداری بگذرد و کلافگی و….می‌دانم روزگارمان پراست از این خبرها،می‌دانم دست‌کم در یکسال‌نیم گذشته همه،بارها و بارها تنمان از این جنس جمله‌ها،لرزیده…اما همیشه انگار بار اول است.از خودخواهی ماهاست و‌می دانم نمی‌دانیم واقعا،عزیزانی اینچنین بی‌بدیل و بی‌جانشین‌و‌بی‌تکرار در دل،در این موقعیت چه طلب میکنند…اما به جایی برنمی‌خورد که کمی‌خودخواهی کنیم و به صاحب آسمان ‌‌وزمین،برای نفع خودمان‌حتی، بگوییم مگر نه اینکه معجزه اشارت شماست؟ پس بیا و به اشاره‌ای ما و‌جهان این روزها قحطی زده از آدم حسابی‌هارا به نفس چاق و صدای‌گرم و‌ بودن”حمیدرضا صدر” نازنین ،دوباره‌مهمان کن…‌به خداییت قسم حیف است…دراین بزنگاه‌ها، همیشه از نگاه کردن به تصویر و عکسهای مشترک،گریزانم‌وشاید بیشتر ترسان. یادآوری‌ها-دست کم‌نگارنده را-دچار حسرتی فلج‌کننده میکند…عکس مقابل،یادگار روزها و شبهایی است که ویژه برنامه‌های ورزشی جولانگاه بزرگان بود نه مثل الان که….بگذریم ….
باهمه موجودی جان،برای‌جان این وجود،دعا کنیم….بغض بسیار….کمی امید….و‌همین.

#حمید_رضا_صدر
#عادل_فردوسی_پور
#دعاء
#فوتبال #سینما
#حبیب_رضایی
hamid.reza.sadr

اینستاگرام Habib Rezaei

دوسال است که دوستان نزدیک‌میدانیم این چنگال بی‌رح