وقتی صحبت از طول عمر باشد، تصور رایج آن است که حیوانات بزرگ تر عمر طولانی تری دارند. اما کرم های لوله ای که در کف خلیج مکزیک یافت شدند می توانند تا ۲۵۰ سال عمر کنند. این کرم ها تمام نیازهای تغذیه ای خود را از باکتری ها تأمین می کنند!!!


#عجایب_جهان

وقتی صحبت از طول عمر باشد تصور رایج آن است که حیو