تو جنگ جهانی، این سکه‌ها تو جیب یه سرباز بلژیکی بوده و وقتی گلوله بهش میخوره، جونش را نجات میدن!#عجایب_جهان

تو جنگ جهانی این سکه‌ها تو جیب یه سرباز بلژیکی بو