سالهاست دو کشور کانادا و دانمارک جنگی عجیب بنام "جنگ ویسکی" دارن !
ماجرا ازاین قراره که دانمارک از جزیره "هانس" بازدید میکنه و پرچم خودش به همراه بطری شرابش رو اونجا میذاره،پشت سرش کانادا پرچم و بطری اونارو برداشته و مال خودشو میذاره ! سالهاست این کار ادامه داره.


#عجایب_جهان

سالهاست دو کشور کانادا و دانمارک جنگی عجیب بنام ج