سلام همراهان عزیز با یک معمای دیگه اومدم خدمت ...

سلام همراهان عزیز با یک معمای دیگه اومدم خدمت شما
سلام همراهان عزیز با یک معمای دیگه اومدم خدمت شما عزیزان

هرچند میدونم در آخر به خاطر این معماها پرت میشم بیرون😂

لطفا همه شرکت کنید جوا ب چند میشه ؟؟ این دفعه کی با هوشه ؟

منم که بقول مامانم هوشتن بایر بی هوش بی هوش والا😂😂😂