اگر یک شخص، دارایی‌هایش را روی ذهنش سرمایه‌گذا...

اگر یک شخص، دارایی‌هایش را روی ذهنش سرمایه‌گذاری
اگر یک شخص، دارایی‌هایش را روی ذهنش
سرمایه‌گذاری کند، هیچ‌کس نمی‌تواند آن‌ها
را از او بگیرد.
سرمایه‌گذاری روی دانش،
همیشه بیشترین سود را حاصل می‌کند.

#بنجامین_فرانکلین