وابستگی در بزرگسالی عکس عشق و محبت است
و یک پدیده‌ی بد و منفی است.

قرار نیست که ما وابسته‌ی هم باشیم،
بلکه قرار است دلبسته‌ی هم و
علاقه‌مند به هم باشیم.

دکتر هلاکویی

#دکتر_هلاکویی

وابستگی در بزرگسالی عکس عشق و محبت است