تست چسبندگی رنگ در سازه جرثقیل سقفی

تست چسبندگی رنگ در سازه  جرثقیل سقفی یک روش مهم برای اطمینان از کیفیت رنگ آمیزی و دوام آن است. این تست بر اساس استاندارد ASTM D3359-09 انجام می شود و شامل مراحل زیر است:

 1. انتخاب محل مناسب: محل تست باید در یک منطقه صاف و بدون خوردگی باشد.
 2. آماده سازی سطح: سطح باید تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد.
 3. انجام تست: با استفاده از یک دستگاه خراش انداز، دو خط متقاطع در سطح مورد نظر ایجاد کنید.
 4. چسباندن چسب: بلافاصله پس از ایجاد خطوط متقاطع، یک تکه چسب نیمه شفاف نواری به عرض ۲۵ میلی متر و طول ۷۵ میلی متر را در مرکز تقاطع قرار دهید.
 5. کشیدن چسب: پس از گذشت ۳۰ تا ۹۰ ثانیه، چسب را با زاویه ۱۸۰ درجه به سمت زاویه کوچکتر بکشید.

چسبندگی رنگ در سازه جرثقیل سقفی باید حداقل درجه ۳ باشد. در صورتی که چسبندگی رنگ کمتر از این مقدار باشد، باید اقدامات لازم برای بهبود چسبندگی انجام شود. این اقدامات می تواند شامل تمیز کردن مجدد سطح، استفاده از رنگ با کیفیت بالاتر یا استفاده از روش های رنگ آمیزی مناسب تر باشد.

 

بهتر بدانید: جرثقیل سقفی دو پل

طریقه  آزمون X-Cut

تست X-Cut یک روش ساده و سریع برای ارزیابی چسبندگی رنگ به سطح است. برای انجام این تست، به تجهیزات زیر نیاز دارید:

 • یک تیغ تیز یا چاقوی جراحی
 • یک خط کش
 • یک تکه چسب نیمه شفاف نواری به عرض ۲۵ میلی متر و طول ۷۵ میلی متر

مراحل انجام تست X-Cut به شرح زیر است:

 1. محل تست را انتخاب کنید. محل تست باید در یک منطقه صاف و بدون خوردگی باشد.
 2. سطح را آماده کنید. سطح باید تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد.
 3. با استفاده از تیغ یا چاقوی جراحی، یک بریدگی به شکل X در سطح ایجاد کنید. عمق بریدگی باید حداقل 50 درصد ضخامت رنگ باشد.
 4. بلافاصله پس از ایجاد بریدگی، یک تکه چسب نیمه شفاف نواری را در مرکز تقاطع قرار دهید.
 5. چسب را با زاویه ۱۸۰ درجه به سمت زاویه کوچکتر بکشید.

بیشتر بدانید: قلاب جرثقیل

در اینجا توضیحات دقیق تر هر یک از مراحل تست X-Cut آورده شده است:

مرحله ۱: انتخاب محل تست

محل تست باید در یک منطقه صاف و بدون خوردگی باشد. این امر به این دلیل است که خوردگی می تواند بر نتایج تست تأثیر بگذارد.

مرحله ۲: آماده سازی سطح

سطح باید تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد. این امر به این دلیل است که آلودگی می تواند بر چسبندگی رنگ تأثیر بگذارد. برای تمیز کردن سطح، می توانید از یک حلال مناسب مانند آب یا استون استفاده کنید.

مرحله 3: ایجاد بریدگی X

با استفاده از تیغ یا چاقوی جراحی، یک بریدگی به شکل X در سطح ایجاد کنید. عمق بریدگی باید حداقل 50 درصد ضخامت رنگ باشد. این امر به این دلیل است که عمق بریدگی بر نتایج تست تأثیر می گذارد.

مرحله ۴: چسباندن چسب

بلافاصله پس از ایجاد بریدگی، یک تکه چسب نیمه شفاف نواری را در مرکز تقاطع قرار دهید. چسب باید به طور کامل سطح بریدگی را بپوشاند.

مرحله ۵: کشیدن چسب

پس از گذشت ۳۰ تا ۹۰ ثانیه، چسب را با زاویه ۱۸۰ درجه به سمت زاویه کوچکتر بکشید. این کار را با دقت انجام دهید تا چسب به طور کامل از سطح جدا شود.

بیشتر بدانید: بالابر سیم بکسلی