زیر و بم شخصیتت رو بشناس!

تست MBTI چیست؟
تست مایرز-بریگز یا تست MBTI به عنوان چراغی برای درک و کشف خود است. این ارزیابی روان‌شناختی مبتکرانه که توسط کاترین کوک بریگز و دخترش ایزابل بریگز مایرز در اواسط قرن بیستم ایجاد شد، از ریشه‌های خود فراتر رفت و به یک ابزار اصلی در حوزه توسعه شخصی، راهنمایی شغلی و تیم‌سازی تبدیل شد.

تست MBTI افراد را به این 4 طبقه، دسته بندی می کند:
برون گرایی (E) یا درون گرایی (I)، حس (S) یا شهود (N)، تفکر (T) یا احساس (F)، و قضاوت (J) یا ادراک (P). این چهار بعد ترکیب شده و 16 تیپ شخصیتی متمایز را تشکیل می دهند و بینش عمیقی را در مورد نحوه تفکر، تعامل و تصمیم گیری ما ارائه می دهند.
کاربرد تست شخصیت شناسی MBTI

چیزی که تست MBTI را جذاب تر می کند، توانایی آن در روشن کردن اعماق پنهان شخصیت ما است. 

با شناخت شخصیت، افراد می توانند انتخاب های آگاهانه تری برای زندگی خود داشته باشند، چه در شغل، چه در روابط، و چه در زندگی شخصی.

تأثیر تست MBTI فراتر از خودشناسی فردی است. نقش قدرتمندی در شکل دادن به تیم ها و سازمان ها دارد. با درک انواع شخصیت های مختلف در یک گروه، رهبران می توانند تیم هایی را تشکیل دهند که نقاط قوت و ضعف یکدیگر را تکمیل کنند. این هم افزایی باعث تقویت همکاری، نوآوری و هماهنگی در محیط کار می شود.

تست MBTI همچنین بحث های زیادی را در زمینه روانشناسی به راه انداخته است!

این تست به ما یادآوری می‌کند که، علی‌رغم تفاوت‌هایمان، همه ما بخشی از مجموعه‌ای غنی از شخصیت‌ها هستیم که دنیا را به مکانی رنگارنگ‌تر و جذاب‌تر تبدیل می‌کنند. تست MBTI را می توانید در وب سایت ای سنج یا هر سایت معتبر دیگری انجام دهید.