وحشتناک‌ترین حیوانات در طبیعت چه جاندارانی هستند؟

وحشتناک‌ترین حیوانات در طبیعت چه جاندارانی هستند

به نظر شما کدام حیوانات در حیات وحش از بقیه وحشتناک ترند.

 

نظر خودم:

 

1- مارهای سمی و بوآ

2- اژدهای کومودو

3- کروکودیل‌ها

4- ببرها

 

 

لطفا نظرتون را با فشار دادن دکمه پاسخ به تاپیک درج کنید.

پاسخ شما به تاپیک