وحشتناک‌ترین حیوانات در طبیعت چه جاندارانی هستند؟

وحشتناک‌ترین حیوانات در طبیعت چه جاندارانی هستند

به نظر شما کدام حیوانات در حیات وحش از بقیه وحشتناک ترند.

 

نظر خودم:

 

1- مارهای سمی و بوآ

2- اژدهای کومودو

3- کروکودیل‌ها

4- ببرها

 

 

لطفا نظرتون را با فشار دادن دکمه پاسخ به تاپیک درج کنید.

پاسخ شما به تاپیک

tracy

04:36:29 1402/12/07

گزارش

خطرناک‌ترین حیوانات در آفریقا از نظر خطری که برای جان انسان‌ها دارند

 

1- پشه ها (هر سال باعث مرگ ۱۰۰۰۰۰۰ انسان می‌شوند)

2- مارها (هر سال باعث مرگ 138000 انسان می‌شوند)

۳- کروکودیل نیل (هر سال ۱۰۰۰ انسان را می‌کشند)

۴- اسب آبی (۵۰۰ انسان را در سال می‌کشند)

۵- فیل آفریقایی (۵۰۰ انسان در سال)

۶- بوفالو (۲۰۰ انسان در سال)

۷- شیر (۱۰۰ انسان در سال)

۸- کرگدن (در سال حداقل به سه انسان حمله می‌کند)

بپسند

0 پسند