شعر زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، از کیست؟

شعر زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست از کیست

شعر زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست خیلی زیباست. بعضیها میگن که از سهراب سپهری است. لطفا اگر کسی میدونه پاسخ بده!

پاسخ شما به تاپیک

rita

14:33:32 1402/05/13

گزارش

این شعر زیبا از بانو دکتر ژاله اصفهانی هست. 

بپسند

1 پسند