سازمان جهانی #بهداشت در تازه‌ترین بیانیه خود هشدار داده گرچه #امیکرون از دلتا کم‌خطرتر است،اما همچنان برای افراد واکسینه‌نشده خطرناک است.

وزارت بهداشت هم خبر داده۷ میلیون ایرانی گروه هدف هنوز واکسن نزده‌اند. تعداد اُمیکرونی‌ها به ۷۳۳ نفر رسیده. هرمزگان با ۱۲۲، تهران با ۱۱۷، خراسان رضوی۱۱۲، مازندران۷۴، اصفهان۶۷ و مرکزی با ۵۲ مبتلا در صدر آمار قرار دارند.

‌عکس از محمدحسن اصلانی


#خبرگزاری_فارس 🇮🇷
#fars_news

اینستاگرام خبرگزاری فارس

‌ سازمان جهانی بهداشت در تازه‌ترین بیانیه خود هشد