در شبانه روز گذشته ۴۵۱ هزار و ۵۶۸ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

تاکنون ۶۰ میلیون و ۲۵۱ هزار و ۲۱۷ نفر دُز اول، ۵۲ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۱۹۲ نفر دُز دوم و ۱۱ میلیون و ۷۴۵ هزار و ۲۸۹ نفر، دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند.

مجموع واکسن‌های تزریق شده در #ایران به ۱۲۴ میلیون و ۹۷۰ هزار و ۶۹۸ دُز رسید.

عکس از کیوان فیروزی

#خبرگزاری_فارس 🇮🇷
#fars_news

اینستاگرام خبرگزاری فارس

‌ ‌ در شبانه روز گذشته ۴۵۱ هزار و ۵۶۸ دُز واکسن ک