پریوش خانوم نظریه یار و رفیق و همدل مهربانم . از وقتی آنی کوچک کوچک بود . عزیزم. خوش آمدی.

رونمایی از کتاب«مریلین مونرو سر جردن » در شهر کتاب الهیه📘📘📘📕📚
می دونی چقدر خوشحالم کردی .
parivashnazarieh

اینستاگرام Gelareh Abbasi / گلاره عباسی

پریوش  خانوم  نظریه  یار و رفیق  و همدل  مهربانم