همیشه استادم
همیشه بزرگ
جناب اقای فتحی نازنین و بزرگوار 🌺🙏🌻💎🌷💐📘📚
رونمایی از کتاب«مریلین مونرو سر جردن » در شهر کتاب الهیه

اینستاگرام Gelareh Abbasi / گلاره عباسی

همیشه استادم  همیشه  بزرگ  جناب اقای فتحی  نازنین