نجم‌آبادی عضو کمیسیون برنامه مجلس: طبق گزارش دیوان محاسبات دولت روحانی ۸ میلیاردی را که برای تمام سال ۱۴۰۰ به منظور واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود،ظرف ۵ ماه هزینه کرده است.

عکس از مهدی نصیری

اینستاگرام خبرگزاری فارس

‌ نجم‌آبادی عضو کمیسیون برنامه مجلس  طبق گزارش دی