وزیر میراث فرهنگی:کسی به فکر میراث‌ فرهنگی نیست. در سمنان دیدم آثار ۲ هزار ساله به حال خود رها شده و محل تجمع معتادان شده. به منظور حل این مشکلات، بودجه در نظر گرفتیم و این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

اینستاگرام خبرگزاری فارس

‌ وزیر میراث فرهنگیکسی به فکر میراث‌ فرهنگی نیست