رئیس ستادکل نیروهای مسلح با اشاره به قراردادهای خرید هواپیماهای جنگنده، جت آموزشی و بالگردهای رزمی از روسیه، گفت: این قراردادها پس از لغو تحریم تسلیحاتی ایران منعقد شده و در سفر به مسکو درباره اجرایی شدن آن مذاکره خواهیم کرد.


اینستاگرام خبرگزاری فارس

‌ رئیس ستادکل نیروهای مسلح با اشاره به قراردادهای