بر اساس آخرین تغییرات در نقشه رنگ‌بندی کرونایی، تنها ۷ شهرستان ‌سردشت، مهاباد، سنندج، مریوان، پاوه، جوانرود، سرپل ذهاب در وضعیت قرمز قرار دارند. ۱۰۸ شهرستان نارنجی، ۲۴۷ شهرستان زرد و ۸۵ شهرستان آبی هستند.
‌‌

عکس از مهدیه کرمانی


اینستاگرام خبرگزاری فارس

‌ بر اساس آخرین تغییرات در نقشه رنگ‌بندی کرونایی