رئیس بیمارستان مرکز طبی کودکان: تزریق سینوفارم و پاستوکووک بهترین انتخاب برای افراد زیر ۱۸ سال است و هیچ عارضه جدی‌ای برای این بازه سنی گزارش نشده است.


عکس احمدرضا یزدانی

اینستاگرام خبرگزاری فارس

‌ رئیس بیمارستان مرکز طبی کودکان تزریق سینوفارم و