سپاس از اینکه منو یاد مسیری که تا به امروز آمدم انداختید.
من راهی رو طی کردم که شاید اوج یا فرود چشمگیری ندارد، اما به جِد ، می توانم برای هر قدمم، قِداستی به اندازه ی شرافت انسانی ام قائل باشم که این تنها شایسته ی هنر است
و
این ، تنها دلخوشی ام ، در این مسیر طولانیست …
———————-
سریال گلهای گرمسیری، به نویسندگی و کارگردانی جناب محمدمهدی عسگرپور ، در یکی از سالهای خوب تلویزیون (۱۳۸۷) پخش شد.
نقش “ناهید” بدون رفتارهای کلیشه ای زنان در
آن دوره ی تلویزیون بود.

cinemanovin
vahidsaeidi1978

اینستاگرام Behnoush tabatabaei,Ph.D

سپاس از اینکه منو یاد مسیری که تا به  امروز آمدم