نقشه راه ناسا برای مریخ

ارسال نمونه‌های از مریخ به زمین در سال ۲۰۲۶

هنوز زمان سفر انسان به مریخ مشخص نیست

احتمالا چینی‌ها زودتر به مریخ برسند!
#عجیب_ترین_ها

نقشه راه ناسا برای مریخ  ارسال نمونه‌های از مریخ