امروز ۴ اسفند

یک ماه شد که فرشته شدی،نور شدی و رفتی تو اسمون هااااااا......
هر روز که میگذره بیشتر کنارم حست میکنم
خوشحالم که حالت خوبه و ارامش داری عزیزم
دعا کن برامون...

اینستاگرام Nasim Adabi

امروز ۴ اسفند   یک ماه شد که فرشته شدینور شدی و ر