استاندار تهران: ماهانه هزار پراید در تهران به علت عدم کیفیت قفل سرقت می‌شود. اگر نگاهی به تولید محصولات خودرویی تولید داخلی داشته باشیم می‌بینیم چون زمینه رقابت وجود ندارد، هیچ بهبود کیفیتی در این زمینه در سال‌های اخیر نداریم.اینستاگرام خبرگزاری فارس

‌ استاندار تهران ماهانه هزار پراید در تهران به عل