گنبد جبليه #كرمان

ایرانیان معتقدند که این محل آتشکده یا مقبره یکی از زرتشتیان بوده برخی نیز عقیده دارند که مزار سید محمد تباشیری است. ولی نسبت اخیر را بعضا تکذیب می‌کنند.

گنبد جبليه كرمان ایرانیان معتقدند که این محل آتشک