منطقه گاومیش آباد اهواز

این منطقه از اهواز که درآن گاومیش پرورش می دهند، ‌در نزدیکی رودخانه کارون است. گاومیش‌ها برای اینکه بتوانند گرما را تحمل کنند، تابستان‌ها روزی سه بار، هربار ۳ تا ۴ ساعت در آب می مانند. از گاومیش‌های این منطقه شیر بسیار چرب و خوش طعمی تولید می‌شود و بستنی با شیر گاومیش، بهترین بستنی این‌منطقه است/همشهری

عکس‌: همشهری خوزستان/ معصومه عامری

عصر ایران

منطقه گاومیش آباد اهواز  این منطقه از اهواز که در