بیشتر شهرهای تاریخی دنیا تلاش می‌کنند تا بافت تاریخی خودشون رو به بهترین شکل ممکن حفظ کنند.

اینجا هم بافت تاریخی شهر سیه‌نا در ایتالیاست که در فهرست میراث جهانی یونسکو هم ثبت شده.

#ایتالیا

بیشتر شهرهای تاریخی دنیا تلاش می‌کنند تا بافت تار