منطقه آبیدر، #سنندج

آبیدَر نام کوهیست مشرف به شهر سنندج با ارتفاعی حدود ۲٬۵۵۰ متر که بعنوان یکی از تفرجگاه‌های اصلی مردم شهر سنندج به‌شمار میرود.

#اینجا_ایران_است

منطقه آبیدر، سنندج آبیدَر نام کوهیست مشرف به شهر