‌اینجا دهکده بلاژیو در ایتالیا هست که میشه در اون تلفیقی از شکوه دنیای قدیم و تجمل گرایی امروزی رو دید!🇮🇹

عین نقاشیه😍

‌اینجا دهکده بلاژیو در ایتالیا هست که میشه در اون