باور تون میشه دو کشور، واتیکان سیتی و سان مارینو درون #ایتالیا قرار دارند. جالب تر این که حتی سفارت ایتالیا در واتیکان در ایتالیا قرار دارد.

باور تون میشه دو کشور، واتیکان سیتی و سان مارینو