۱۰ اردیبهشت روز شاخاب پارس گرامی باد. کهن‌تری...

۱۰ اردیبهشت روز شاخاب پارس گرامی باد کهن‌ترین و ق
۱۰ اردیبهشت روز شاخاب پارس گرامی باد.

کهن‌ترین و قدیمی‌ترین سند درباره خلیج پارس در سنگ‌نبشته(:کتیبه) کانال سوئز داریوش بزرگ است که در شمال آفریقا و در کشور مصر پیدا شده‌است.
محتوای این سنگ‌نبشته به ساخت آب‌راه و کانالی اشاره می‌کند که آب‌راهی(کانالی)، دریای سرخ را به رود نیل وصل می‌کند و این راهِ آبی از خلیج‌پارس به مصر می‌رسد و برای کوتاه‌تر شدن راه در پایان مسیر آبی، کانالی کَنده و درست شده‌است.
داریوش بزرگ هخامنشی در ۲۵۰۰سال پیش در این کتیبه نوشته است: «فرمان دادم که آبراهی بَکَنَند از رودی به‌نام نیل، تا دریایی که از پارس می‌آید».
براستی که این یک سرنخ جالبی‌ست که از ایران می‌آید و سند معتبر تاریخی دریایی‌ست که نامش دریای پارس یا همان خلیج پارس امروزی‌ست و دریایی که از پارس ایران کهن می‌آید بسیار فراتر از خلیج پارس امروزی بوده‌است.

دهم اردیبهشت‌ماه که روز ملی شاخاب پارس است، ما این روز خجسته را گرامی می‌داریم و این روز فرخنده را بر همه‌ی ایرانیان شادباش می‌گوییم.

#شاخاب_پارس #خلیج_فارس