اولین جمعه ماه صفر

پیامبر اسلام (ص) قسم ياد کرد اگر ميان پيروان ما طالب حاجتی باشد، خدا به واسطه خواندن حديث کساء در اولين جمعه ماه صفر؛ بر آورده می كند؛

برای برآورده شدن هر حاجتی در ماه صفر این ذکر ها را بگویید:

رفع بلا : 7 مرتبه آیت الکرسی
رفع بیکاری : 360 مرتبه یا الله

طلب فرزند شدن : 360 مرتبه توحید
ادای قرض : 360 مرتبه انا انزلنا

رفع تهمت : 360 مرتبه یا الله اعلم
بیرون آمدن از خانه : توکلت علی الله

پیدا شدن اشیاء گمشده : 360 مرتبه نورالله ناظر
رفع اضطراب : 360 مرتبه لا حول ولا قوه الا بالله

رفع وسوسه : 360 مرتبه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
شفای مریض : 360 مرتبه یا من اسمه دواء و ذکره شفا

التماس دعا