انجمن زبان پارسی

/g/persian_language

زبان پارسی

اعضای انجمن: 2 نفر

تازه ها

1 ماه

آغاز ثبت نام دوره آموزشی درست نویسی و ویراستاری «زین قند پارسی»

4 ماه

برگزاری دوره مقدماتی تربیت مدرس زبان فارسی

5 ماه

7 ماه

7 ماه

1 سال

۷۰۰۰ کتیبه زبان فارسی در هند، در معرض فراموشی

1 سال

مرمتِ آرامگاه ناجی زبان فارسی به تخریب دیوار چندصدساله‌اش رسیده!

1 سال

فهرست نام‌های ایرانی به همراه معنی آن‌ها

1 سال

وقتی فارسی در اسپانیا زبان خارجی دوم می‌شود

1 سال

انجمن زبان پارسی

/g/persian_language

زبان پارسی

اعضای انجمن: 2 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

گیتی شو