گیتی‌چه زبان پارسی

/g/persian_language

زبان پارسی

اعضای گیتی‌چه: 2 نفر

تازه ها

1 ماه

حال خط فارسی خوش نیست

روزنامه ایران در گفت وگویی نوشت: کاربران فضای مجازی طیف گسترده‌ای هستند که برخی از آنان شاید چندان غم زبان‌فارسی و خط فارسی ...

5 ماه

آغاز ثبت نام دوره آموزشی درست نویسی و ویراستاری «زین قند پارسی»

7 ماه

برگزاری دوره مقدماتی تربیت مدرس زبان فارسی

8 ماه

10 ماه

10 ماه

1 سال

۷۰۰۰ کتیبه زبان فارسی در هند، در معرض فراموشی

1 سال

مرمتِ آرامگاه ناجی زبان فارسی به تخریب دیوار چندصدساله‌اش رسیده!

1 سال

فهرست نام‌های ایرانی به همراه معنی آن‌ها

1 سال

وقتی فارسی در اسپانیا زبان خارجی دوم می‌شود
گیتی‌چه زبان پارسی

/g/persian_language

زبان پارسی

اعضای گیتی‌چه: 2 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود