گیتی‌چه زبان پارسی

/g/persian_language

زبان پارسی

اعضای گیتی‌چه: 2 نفر

تازه ها

4 ماه

نگاهی به اِشکال‌های گفتاری و نوشتاری امروز

بدین منظور بر آن شدیم تا برخی اشکال‌های رایج امروزی را که در گفتار و نوشتار مردم، فراوان دیده و شنیده م...

6 ماه

حال خط فارسی خوش نیست

روزنامه ایران در گفت وگویی نوشت: کاربران فضای مجازی طیف گسترده‌ای هستند که برخی از آنان شاید چندان غم زبان‌فارسی و خط فارسی ...

11 ماه

آغاز ثبت نام دوره آموزشی درست نویسی و ویراستاری «زین قند پارسی»

1 سال

برگزاری دوره مقدماتی تربیت مدرس زبان فارسی

1 سال

1 سال

1 سال

2 سال

۷۰۰۰ کتیبه زبان فارسی در هند، در معرض فراموشی

2 سال

مرمتِ آرامگاه ناجی زبان فارسی به تخریب دیوار چندصدساله‌اش رسیده!

2 سال

فهرست نام‌های ایرانی به همراه معنی آن‌ها
گیتی‌چه زبان پارسی

/g/persian_language

زبان پارسی

اعضای گیتی‌چه: 2 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود