گیتی‌چه خیام

/g/khayyam

خیام

اعضای گیتی‌چه: 41 نفر

تازه ها

1 سال

مردی که نامش ۹۰۰ سال در ریاضی و نجوم و شعر بر سر زبان‌هاست...

بیست و هشتم اردیبهشت ماه را زادروز حکیم عمر خیام نیشابوری می‌دانند. پیر شوریده سر خر...

1 سال

1 سال

1 سال

1 سال

1 سال

1 سال

1 سال

1 سال

گیتی‌چه خیام

/g/khayyam

خیام

اعضای گیتی‌چه: 41 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود