/u/mobinaahmadi

1 دنبال کننده

تازه ها

5 روز

مهم ترین دلایل کاهش میل جنسی در زنان
باید ها و نباید های ازدواج با فرد وسواسی

5 روز

طرز برخورد با بی توجهی شوهر
چگونه ترس از غذا را از بین ببریم | فوبیای غذا
چگونه ترس از غذا را از بین ببریم | فوبیای غذا

13 روز

چگونه ترس از حیوانات را از بین ببریم | فوبیای حیوانات
تکنیک هایی برای کنترل استرس و اضطراب

13 روز

آیا می تواند نتیجه و آینده ازدواج مان را پیش بینی کنیم؟

13 روز

چرا ازدواج ها شکست می خورند؟ از دیدگاه مشاور ازدواج

13 روز

پیشینه خانواده چقدر در موفقیت ازدواج نقش دارد؟ طبق نظر دکتر روانشناسی

/u/mobinaahmadi

1 دنبال کننده

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود