فقط صبر کن اثری از #آرزوبیرانوند

فقط صبر کن اثری از آرزوبیرانوند

شبم، فکر روشن شدن نیستم
چه روزای خوبی تو فال توئه
چه روزای خوبی ، که من نیستم !

« یه آتیش تندم توو دستای باد
که خاموش میشم، فقط صبر کن
مرور زمان مرهم خاطره اس
فراموش میشم، فقط صبر کن »

فراموش میشم توو آغوش خاک
تو بی من به دریا شدن میرسی
همه حرف من عاشقی تو بود
یه روزی به حرفای من میرسی

توو روزای دوری مرورم نکن
عمیقش نکن زخم دل کندنو
به امروز و این خاطره بر نگرد
بگو با خودت خواب دیدی منو

توو این فصل سرما کدوم معجزه اس
که بازم هوامو بهاری کنه ؟
برای من ِ خسته از زندگی
فقط مرگ می تونه کاری کنه

« یه آتیش تندم توو دستای باد
که خاموش میشم، فقط صبر کن
مرور زمان مرهم خاطره س
فراموش میشم، فقط صبر کن »