آخرین پیش‌بینی برندگان اسکار 2023

آخرین پیش‌بینی برندگان اسکار 2023

ورایتی در آخرین پیش‌بینی‌های خود پیش ا ز اعلام نامزدهای اسکار در روز 25 ژانویه در شاخه بهترین کارگردانی تاد فیلد(تار)، دانیل کوان و دانیل شاینرت (همه چیز همه جا به یکباره)، مارتین مک‌دونا (بنشی‌های اینیشرین)، روبن اوستلند (مثلث غم)، استیون اسپیلبرگ ( خانواده فیبلمن) را پنج مدعی اصلی می‌داند و گزینه‌ای که می‌تواند در فهرست پنج نامزد قرار بگیرد را جوزف کوشینسکی برای (تاپ گان:ماوریک) می‌داند.

 

 

در رشته بهترین بازیگر نقش نخست مرد پیش‌بینی ورایتی به این شرح است: تام هنکس (مردی به نام اتو)، کالین فارل (بنشی‌های اینیشرین)، آستین باتلر (الویس)، برندن فریزر (نهنگ)، بیل نایی (زیستن). گزینه جایگزین :هیو جکمن (پسر)

 

بهترین بازیگر نقش نخست زن: کیت بلانشت (تار)، وایولا دیویس (شاه زن)، آنا د آرماس (بلوند)، دانیله ددوایلر (تیل)، میشل یئو (همه چیز همه جا به یکباره)، گزینه‌ جایگزین: الیویا کولمن (امپراطوری نور)

 

 

بهترین بازیگر مرد نقش مکمل: پل دینو (خانواده فیبلمن)، برندان گلیسون (بنشی‌های اینیشرین)، که هوی کوان (همه چیز همه جا به یکباره)، بن ویشا ( حرف‌های زنانه)، گزینه‌ جایگزین: ادی ردمین (پرستار خوب)

 

بهترین بازیگر زن نقش مکمل: آنجلا باست (بلک پنتر:واکانادا تا ابد)، هونگ چاو (نهنگ)، کری کندن (بنشی‌های اینیشرین)، جیمی لی کرتیس (همه چیز همه جا به یکباره)،میشل ویلیامز (خانواده فیبلمن)، گزینه ای جایگزین:دالی دی لئون (مثلث غم)

 

 

در رشته بهترین فیلم ورایتی فیلم‌های زیر را پیشتاز نامزدی می‌داند: در جبهه غرب خبری نیست، بنشی‌های اینیشرین، تار، الویس، همه چیز همه جا به یکباره، خانواده فیبلمن، تاپ گان: ماوریک، مثلث غم، نهنگ، حرف‌های زنانه، گزینه‌ای جایگزین :خیزش غرش آتش