برنده اسکار بهترین فیلم 2023؛ «بنشی‌های اینیشرین»؟

برنده اسکار بهترین فیلم 2023؛ بنشی‌های اینیشرین

آن تامپسون و اریک کوهن در پادکست اسکرین تاک  به نکته جالبی اشاره کردند که فیلم تازه مارتین مک‌دونا «بنشی‌های اینیشرین» برنده اسکار بهترین فیلم 2023 می‌شود.


در حال حاضر  بیشتر کارشناسان عقیده دارند که «خانواده فبلمن» ساخته استیون اسپیلبرگ برنده اسکار بهترین فیلم 2023 است. به لحاظ تکنیکی فیلم مارتین مک‌دونا بهتر از  فیلم استیون اسپیلبرگ است و نقدهای بهتری برای «بنشی‌های اینیشرین» نسبت به «خانواده فبلمن» نوشتند.

 

ایده‌ی «بنشی‌های اینیشرین» جایزه‌بگیر است همانطوری که ایده «تار» یا «پس از آفتاب» جذاب است. 95 درصد بهترین فیلم سال، فیلمی نیست که اسکار بهترین فیلم را برنده شود.


حدود 8هزار تفر باید به فیلم رای بدهتد.امکان دارد که فیلم با سلیقه بسیاری از رای دهندگان  همخوانی نداشته باشد.

«خانواده فبلمن»؛«بنشی‌های اینیشرین»؛«همه چیز همه جا به یکباره»؛«تاپ گان:ماوریک»،«تار»،«بابیلون»،«زنان صحبت می‌کنند»،«الویس»؛«آواتار2»،«چاقوهای آخته 2»

 

 

دنیای تصویر