انتخاب های رسمی نوشته تی‌یری فرمو 616 صفحه است و به مراحل ...

انتخاب های رسمی نوشته تی‌یری فرمو  616 صفحه است و
«انتخاب های رسمی» نوشته تی‌یری فرمو 616 صفحه است، و به مراحل انتخاب فیلم ها در جشنواره کن طی یک سال می پردازد.
.
در بخشی از کتاب آمده که دیوید لینج پیامی به فرمو درباره فیلم پسرش «Gray House» ساخته آستین لینچ می فرستد. فرمو فیلم آستین را می پسندد اما به نظرش بیش از اندازه تجربی برای حضور در کن می‌آید. سپس گپ و گفت لینچ و تی‌یری به بازنشستگی لینج از فیلمسازی و وضعیت فعلی سینمای آمریکا می رسد. فرمو لینچ را تشویق می‌کند تا فیلم دیگری را کارگردانی کند .

.
اما لینچ چنین پاسخی می دهد:«تی‌یری، فرانسه بیش از هر کشوری زبان سینما را می داند. فرانسوی ها عشق به سینما دارند. سینما در آمریکا به وضعیت شکننده ای دچار شده است.پس سینما در آمریکا دست پولسازانی است که فقط برای نوجوانان فیلم می سازند و سبب شده اند که غول های پیشین استودیوها در قرن بیستم شبیه بزرگترین روشنفکران بزرگ اومانیست جلوه کنند.»

#دنبای_تصویر_آنلاین #دنبای_تصویر #سینما #دیوید_لینچ #جشنواره_کن #تیری_فرمو #فیلم #سینمای_آمریکا

اینستاگرام دنیای تصویر/dtonline