همیشه مقداری حقیقت پشت جمله شوخی کردم یه کم کنجکاوی پشت هم...

همیشه مقداری حقیقت پشت جمله  شوخی کردم یه کم کنجک
همیشه مقداری حقیقت پشت جمله
"شوخی کردم"
یه کم کنجکاوی پشت "همین‌طوری پرسیدم"
قدری فضولی پشت
"به من چه اصلا"
و اندکی درد پشت
"اشکالی نداره"
هست.

عکس از:
ftemehzhr_thmtn

soroush.jamshidy.news

soroush.jamshidy

صفحه آپارات
www.aparat.com/soroush.jamshidy

تلگرام:
www.t.me/soroushjamshidy

#سروش_جمشیدی #بازیگر #فیلم #کمدی #طنز

اینستاگرام Soroush jamshidy